İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.05.2017 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle (Kaynarca Mahallesi 1-2-3-4-5-6 nolu işyerleri ve 40 tonluk kantar 10 yıl) diğer iş yerleri 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri, 1.Murat Hamamı No:6 adresinde kayıtlı işyeri, 1. Murat Hamamı No:10 adresinde kayıtlı işyeri, 1. Murat Hamamı No:11 adresinde kayıtlı işyeri, 1.Murat Hamamı No:15 adresinde kayıtlı işyeri, 1.Murat Hamamı No:16 adresinde kayıtlı işyeri, 1.Murat Hamamı No:19 adresinde kayıtlı işyeri, Karatekin Mahallesi; 40 tonluk kantar ve Çay Ocağı, 959 sayılı parsel 1.katta kayıtlı işyeri, Çakırca Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:7 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:10-11 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:12 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:13 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:14 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:15 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:16 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:17 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:18-19 adresinde kayıtlı işyeri, Kaynarca Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryerinde bulunan 40 tonluk kantar, Hocaköy Mahallesi; Köy kahvehanesi,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı G Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 293,00 TL’dir.
1. Murat Hamamı No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 345,00 TL olup %3 geçici teminatı 412,00 TL’dir.
1. Murat Hamamı No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 320,00 TL olup %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.
1. Murat Hamamı No:11 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 190,00 TL olup %3 geçici teminatı 227,00 TL’dir.
1. Murat Hamamı No:15 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 190,00 TL olup %3 geçici teminatı 227,00 TL’dir.
1. Murat Hamamı No:16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 365,00 TL olup %3 geçici teminatı 494,00 TL’dir.
1. Murat Hamamı No:19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 270,00 TL olup %3 geçici teminatı 322,00 TL’dir.
Karatekin Mahallesi; 40 tonluk kantar ve çay ocağı aylık muhammen bedeli 2.200,00 TL olup %3 geçici teminatı 2.622,00 TL’dir.
959 sayılı parsel 1.katta kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 125,00 TL olup %3 geçici teminatı 150,00 TL’dir.
Çakırca Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:10-11 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 485,00 TL olup %3 geçici teminatı 578,00 TL’dir.
Pazaryeri No:12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:13 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:15 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:17 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 215,00 TL olup %3 geçici teminatı 257,00 TL’dir.
Pazaryeri No:18-19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 485,00 TL olup %3 geçici teminatı 578,00 TL’dir.
Kaynarca Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 170,00 TL olup %3 geçici teminatı 979,00 TL’dir.
Pazaryeri No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 170,00 TL olup %3 geçici teminatı 979,00 TL’dir.
Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 170,00 TL olup %3 geçici teminatı 979,00 TL’dir.
Pazaryeri No:4adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 170,00 TL olup %3 geçici teminatı 979,00 TL’dir.
Pazaryeri No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 170,00 TL olup %3 geçici teminatı 979,00 TL’dir.
Pazaryeri No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 170,00 TL olup %3 geçici teminatı 979,00 TL’dir.
Pazar yerinde bulunan 40 tonluk kantar aylık muhammen bedeli 1.090,00 TL olup %3 geçici teminatı 6.256,00 TL’dir.
Hocaköy Mahallesi; Köy kahvesinin aylık muhammen bedeli 80,00 TL olup %3 geçici teminatı 96,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti b-Tebligat için Türkiye’den adres c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu ) d-İmza Sirküleri. e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname. f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.