İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 21.07.2017 Cuma günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:93/A adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:93 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101/A adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:103 adresinde kayıtlı işyeri,
Tacir Mahallesi; Pazar yeri No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:7 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesi,
Nüzhetiye Mahallesi; Yeni lojman ve kerpiç lojman
Gürmüzlü Mahallesi; 1063 sayılı parselde kayıtlı 2.kat kahvehane,
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:60 adresinde kayıtlı işyeri,
Derbent Mahallesi: Cami altı No:2 adresinde kayıtlı işyeri,
Dırazali Mahallesi; Dırazali Sokak No:120/A adresinde kayıtlı işyeri,
Karatekin Mahallesi; 959 sayılı parselde kayıtlı 1.kat işyeri,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:93/A adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 3.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 3.575,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:93 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 4.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 4.766,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.192,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:101/A adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.192,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası No:103 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 750,00 TL olup %3 geçici teminatı 894,00 TL’dir.
Tacir Mahallesi; Pazar yeri No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazar yeri No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazar yeri No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazar yeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazar yeri No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazar yeri No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazar yeri No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazar yeri No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesinin aylık muhammen bedeli 900,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.072,00 TL’dir.
Nüzhetiye Mahallesi; Yeni lojmanın aylık muhammen bedeli 120,00 TL olup %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. Kerpiç lojmanın aylık muhammen bedeli 120,00 TL olup %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir.
Gürmüzlü Mahallesi; 1063 sayılı parselde kayıtlı 2. kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 230,00 TL olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:60 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 60,00 TL olup %3 geçici teminatı 72,00 TL’dir.
Derbent Mahallesi; Cami altı No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 292,00 TL’dir.
Dırazali Mahallesi; Dırazali Sokak No:120/A adresinde kayıtlı işyerinin yıllık muhammen bedeli 395,00 TL olup %3 geçici teminatı 471,00 TL’dir.
Karatekin Mahallesi; 959 sayılı parselde kayıtlı 1.kat işyerinin yıllık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.