İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 15.09.2017 Cuma günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:7 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyeri,
Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı F Blok No:6-7-8 adresinde kayıtlı işyeri,
Boyalıca Mahallesi; Düğün salonu,
Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesi,
Çamdibi Mahallesi; 1214 parselde kayıtlı 3.507,00 m2 tarla,
Süleymaniye Mahallesi; 545 parselde kayıtlı 2.025,00 m2 tarla,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 750,00 TL olup %3 geçici teminatı 894,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.600,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.907,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 800,00 TL olup %3 geçici teminatı 954,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 800,00 TL olup %3 geçici teminatı 954,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 800,00 TL olup %3 geçici teminatı 954,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 800,00 TL olup %3 geçici teminatı 954,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.200,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.430,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.600,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.907,00 TL’dir.
Konak Çarşısı B Blok No:15-16 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir.
Konak Çarşısı F Blok No:6-7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 750,00 TL olup %3 geçici teminatı 894,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Düğün salonunun aylık muhammen bedeli 670,00 TL olup %3 geçici teminatı 799,00 TL’dir.
Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 305,00 TL olup %3 geçici teminatı 364,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; 1214 parselde kayıtlı 3.507,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 100,00 TL’dir.
Süleymaniye Mahallesi; 545 parselde kayıtlı 2.025,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 750,00 TL olup %3 geçici teminatı 75,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.