İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.08.2017 Cuma günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2- Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı F Blok No:6-7-8 adresinde kayıtlı işyeri,
Boyalıca Mahallesi; Hal sahası No:19 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası sanayi kısmı 2.Blok No:13 adresinde kayıtlı işyeri, Hal sahası sanayi kısmı 3.Blok No:3 adresinde kayıtlı işyeri,
Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesi, Pazar yeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri eski dükkanlar No:7 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri eski dükkanlar No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri eski dükkanlar No:9 adresinde kayıtlı işyeri,
Çamdibi Mahallesi; Pazar yeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri ve köy lojmanı
Dırazali Mahallesi; Muhtarlık binası 2. katta bulunan işyeri,
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:48 adresinde kayıtlı işyeri,
Derbent Mahallesi; Cami altı No:2 adresinde kayıtlı işyeri,
Çamoluk Mahallesi; Köy lojmanı,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı F Blok No:6-7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal sahası No:19 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Hal sahası sanayi kısmı 2.Blok No:13 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir. Hal sahası sanayi kısmı 3.Blok No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 160,00 TL olup %3 geçici teminatı 191,00 TL’dir.
Tacir Mahallesi; Köy meydanında bulunan park ve çay bahçesinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Pazaryeri No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazaryeri No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazaryeri No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir. Pazaryeri eski dükkanlar No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir. Pazaryeri eski dükkanlar No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir. Pazaryeri eski dükkanlar No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 120,00 TL olup %3 geçici teminatı 143,00 TL’dir. Köy lojmanının aylık muhammen bedeli 70,00 TL olup %3 geçici teminatı 84,00 TL’dir.
Dırazali Mahallesi; Muhtarlık binası 2. katta bulunan işyerinin aylık muhammen bedeli 250,00 TL olup %3 geçici teminatı 298,00 TL’dir.
Elbeyli Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:48 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 695,00 TL olup %3 geçici teminatı 829,00 TL’dir.
Derbent Mahallesi; Cami altı No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 238,00 TL’dir.
Çamoluk Mahallesi; Köy Lojmanının aylık muhammen bedeli 110,00 TL olup %3 geçici teminatı 131,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.