İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı E Blok No:1 ve Konak Çarşısı E Blok No:10
Boyalıca Mahallesi; Pazar yeri mevkii Peronaltı No:14, Peronaltı No:16 ve 1.Blok No:3 de kayıtlı iş yerleri -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 05.11.2015 Perşembe günü saat 15:00‘ de Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
İştirakçilerin istenilen belgeleri ihale saatinden 1 saat önce Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.