İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-İznik Belediyesine ait aşağıda marka,model ve plakaları yazılı araçların satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (arttırma ) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2- İznik Belediyesine ait araçların satış ihalesi 17/03/2017 Cuma günü Belediyemiz Hizmet Binası Başkanlık odasında Belediye encümeni huzurunda saat 15:00 ‘ de yapılacaktır.

16 İZB 12-02 PLAKALI MASTAŞ Marka Kazıcı-Yükleyici 2000 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 11.450.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 343,50 TL’dir.

16 LS 577 PLAKALI PEUGEOT Marka Çift kabin kamyonet 1986 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 1.125,00 TL olup %3 geçici teminatı 34,00 TL’dir.

16 H 3438 PLAKALI RENAULT Marka otomobil 1985 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 2.050,00 TL olup %3 geçici teminatı 61.50 TL’dir.

16 H 3978 PLAKALI IVECO Marka Çöp Kamyonu (65-9) 1993 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 2.700,00 TL olup %3 geçici teminatı 81,00 TL’dir.

16 H 2862 PLAKALI FORD Marka Vidanjör 1994 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 4.400,00 TL olup %3 geçici teminatı 132,00 TL’dir.

16 H 4558 PLAKALI FORD Marka Damperli Kamyon 1986 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 4.800,00 TL olup %3 geçici teminatı 144,00 TL’dir.

16 H 0012 PLAKALI DOĞAN Marka otomobil 1992 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 2.400,00 TL olup %3 geçici teminatı 72,00 TL’dir.

16 FAK 88 PLAKALI FORD Marka otomobil 1991 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 2.350,00 TL olup %3 geçici teminatı 71,00 TL’dir.

16 H 1592 PLAKALI RENAULT Marka otomobil 1997 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 2.300,00 TL olup %3 geçici teminatı 69,00 TL’dir.

16 H 2558 PLAKALI FİAT Marka kamyon 1982 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 2.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 75,00 TL’dir.

16 H 7901 PLAKALI OTOYOL Marka otobüs 1998 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 4.700,00 TL olup %3 geçici teminatı 141,00 TL’dir.

16 FBK 69 PLAKALI FORD Marka traktör 1984 Model aracın muhammen bedeli KDV dahil 5.600,00 TL olup %3 geçici teminatı 168,00 TL’dir.
2000 Model İş Makinesi Hidromek aracın muhammen bedeli KDV dahil 12.700,00 TL olup %3 geçici teminatı 381,00 TL’dir.

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. (Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu)
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.