İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçenin Selçuk Mahallesi Kırgızlar Türbesi yanında boş bulunan taşınmaz, 30 gün süre ile lunapark sahası olarak kiraya verilecektir.
İhalesi 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile 27.08.2015 Perşembe günü saat 15:00 ‘de Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
İştirakçilerin istenilen belgeleri ihale saatinden 1 saat önce Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir