Hizmet Standartları

 

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenilen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi(Engeç Süre)

1

İnşaat Ruhsatı

1- Tapu
2- Çap
3- İmar Durumu
4- Aplikasyon Krokisi,
5- Mimari Proje ( 5 Takım)
6- Statik (Betonarme ) Proje ( 5 Takım)
7- Elektrik Projesi
8- Sıhhi Tesisat Projesi
9- Büro Tescil Belgeleri
10- Müteahhitlik Belgesi
11- Jeolojik Etüd, Zemin Etüd Raporu

30 Gün

2

Yapı Kullanım İzin Belgesi

1 İskan Dilekçesi
2 Dilekçe
3- SSK'dan İlişiksiz Belgesi
4-İş Bitirme Tutanağı
5-Harç ve Ücretler

30 Gün

3

Ruhsat İşleri

1- Kimlik Fotokopisi,
2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3- 2 Adet Fotoğraf,

4- Ustalık Belgesi,
5- Kira Kontratı Fotokopisi,
6- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

7- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
8- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

9- İtfaiye Raporu,

10-
İtfaiye Raporu gereken işyerleri için itfaiye raporu

2 Gün

4

2. Sınıf ve Tabii ise 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

3 Sıra Nolu Bölümdeki Belgelere İlave Olarak İstenilen Belgeler:
1- Başvuru Formu
2- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için rapor
3- İtfaiye Raporu gereken işyerleri için itfaiye raporu
4- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
5- Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre  gerekliyse işyeri Tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi
6- Deşarj İznine tabi ise belgesi veya analiz raporu

2 Gün

5

Cenaze, Defin İşleri

1- Doktor Raporu,
2- Ölüm Belgesi.

1 Gün

6 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1- Dilekçe
2-Tapu Sicil Müdürlüğünden  Malvarlığı Kaydı
3-Emniyet Müdürlüğünden Rapor
4-Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği
5-Askerlik Şubesinden Durum Belgesi
6-Vergi Dairesinden Mükellefiyet Kaydı

8 Gün

7

Nikâh İşlemleri

1- Nüfus Cüzdanlarının Asılları ve Fotokopileri
2- Nüfus Kayıt Örnekleri
(Adres Kayıt Sisteminde, İznik Merkez İlçesi kaydı olmayanlar için)
3- 4 ‘er Adet Fotoğraf,
4- Evlenme Sağlık Raporları

3 Gün

8

Yaz  Spor Okulları

1- Sağlık Raporu
2- Veli Muvafakatı
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 Gün

9

İhale İşlemleri

AÇIK İHALE (MADDE 19.)
1- Şartnamede belirtilen belgeler
2- Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesi
3- Sicil Gazete kaydı
4- Geçici teminat

25 Gün

11

Gelir Tahsili İşlemleri

1- İhbarname
2- Nüfus Cüzdanı

10 Dakika

12

Giderlerin Ödenmesi

1- Banka Hesap Numarası
2- Fatura
3- Teklif

2 Gün

13

Ölçü ve Ayar İşleri

1- Beyanname

10 Dakika


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü
İsim            : Mehmet PÖSTEKİ
Unvan        : Yazı İşleri Müdürü
Adres         : İznik Belediye Başkanlığı İznik/BURSA
Tel             : 0224 757 1010
Faks           : 0224 757 8191
E-Posta     : yazi_isleri@iznik.bel.tr