İdari Yapı

Osman Sargın
Belediye Başkanı
Mehmet Hıştıroğlu
Bld.Başkan Yardımcısı
Necati Tosun
Bld.Başkan YardımcısıMehmet Pösteki
Yazı İşleri Müdürü
Hüseyin Asa
Mali Hizmetler Müdürü
Semra Okur
İnsan Kay.ve Eğitim Md.
İsmail Acar
Fen İşleri Md.Vk.
Kayın Çalışkan
İmar ve Şehircilik Md.
Metin Karanfil
Zabıta Müdürü
more
Hasan Şimşek
Temizlik İşleri Md.
Namık N.Sabancı
Destek Hizmetleri Md.