İmar İşlemleri

 • İmar İşleri Müdürlüğünden İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Evraklar

  * Ruhsat Başvuru dilekçesi
  * İmar Durum Belgesi
  * Tapu Senet Sureti
  * Çap Sureti
  * Yola Terk var ise Terkli Tapu Senedi
  * Aplikasyon Krokisi
  * 5 Adet Mimarı Proje ( T.M.M.O. Vize Alınacak )
  * 5 Adet Betonarme Projesi ( T.M.M.O. Vizesi Alınacak )
  * 5 Adet Elektrik projesi ( T.M.M.O. Vizesi Alınacak )
  * 5 Adet Makine Tesisat Projesi ( T.M.M.O. Vizesi Alınacak)
  * Mal Sahibi Taahütnamesi ( Noterden )
  * T.U.S Tahattünamesi ( Noterden )
  * Sürveyan Taahütnamesi ( Noterden )
  * Har.Müh.Aplikasyon Tahahütnamesi ( Noterden)
  * T.U.S Büro Tescil Belgesi ** Mimar Büro Tescil Belgesi
  * Zemin Etüd Raporu ( T.M.M.O. Vize Alınacak )