Meclis Kararları

Toplantı Tarihi: 07.02.2017
Toplantı Dönemi : ŞUBAT
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: YUSUF BİÇER

Karar Tarihi :07.02.2017

Karar Sayısı : 21
Ocak 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 22
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Çakırca Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1957 doğumlu Mehmet oğlu Mustafa Ersoy’un vefat etmesi sebebiyle bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Çakırca Mahallesi sakini Ekrem YAĞCI bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 23
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Aydınlar Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1977 doğumlu Sabahettin oğlu Adem YETİŞ’ in yaşının bilirkişilik yapmaya yeterli olmaması nedeni ile bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Aydınlar Mahallesi sakini Mustafa AVUT bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 24
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Müşküle Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1980 doğumlu Ahmet oğlu Şefik ÖZTÜRK’ün yaşının bilirkişilik yapmaya yeterli olmaması nedeni ile bilirkişilik görevini yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Müşküle Mahallesi sakini Seyfettin TALAN bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.

Karar Sayısı : 25
Bursa Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ nün 18.01.2017 Tarih ve 147859sayılı yazılarında; İlçenin Gürmüzlü Mahallesinde 3402 sayılı yasanın 22-a maddesi uyarınca yapılacak olan yenileme kadastro çalışmalarında ve muhtelif Kadastro işlerinde kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 6 adet bilirkişinin seçildiği, seçilen bilirkişilerden 1952 doğumlu Mehmet oğlu Yahya KAPLAN’ın bilirkişilik yapmaya engel adli sicil kaydının olması nedeni ile ilgili yasa gereğince bilirkişilik yapamayacağından yerine 15 gün içerisinde 1 adet kişinin bilirkişi seçilmesi ve isminin bildirilmesini talep etmişlerdir.
Belediye Meclisince yapılan oylamada Gürmüzlü Mahallesi sakini Hasan KAPLAN bilirkişi olarak tespit edilerek, mevcudun oybirliği ile seçilmiştir.
 

Karar Sayısı : 26
İlçemiz İnikli Mahallesi 739 sayılı parselde kayıtlı tarla vasfındaki 1.825,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 27
İlçemiz Çiçekli Mahallesi 1173 sayılı parselde kayıtlı tarla vasfındaki 6.800,00m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasıfları yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına ,CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 28
İlçenin Selçuk Mahallesi D.S.İ Sokak No:2 numaralı yerde Flora İznik Otel’in işletmecisi Refik SEVİL, iş yerinin içkili yer bölgesi kapsamına alınması için vermiş olduğu dilekçesi Belediye Meclisince görüşülerek, talebin incelenmek üzere İçkili Yer Bölgesi Tespit Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 29
27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesislerinin Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanacak olan Belediyemiz 2017 Mali Yılı "Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" Plan Bütçe Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 30
Mart 2017 ayı meclis toplantısının 7 Mart 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 31
Belediye Başkanı Osman SARGIN’ ın vermiş olduğu 06.02.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü
Belediyemizin Veterinerlik işlerini yürütmek üzere Veteriner kadrosunda, Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak istihdam edilecek kişiye, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereğince aylık net 800.TL . sözleşme ücreti verilmesine ve yıl içerisinde meydana gelecek memur maaş katsayısındaki değişiklik oranının yansıtılarak uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 32
Belediye Meclis Üyeleri Süleyman CANDAR,Yusuf BİÇER,Mehmet HIŞTIROĞLU vermiş olduğu 07.02.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
FATMA EKİM 07.02.2017 Tarihli dilekçesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Nuri NAMOĞLU 11.01.2017 tarihli dilekçesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 33
Belediye Meclis Üyeleri Süleyman CANDAR,Öner ERİM,Mehmet HIŞTIROĞLU vermiş olduğu 07.02.2017 tarihli önerge okundu. Gereği düşünüldü.
06.12.2016 tarih ve 145 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki gelişme ve yerleşim alan sınırlarının tek bir sınır olarak düzeltilmesi talebi ile ilgili Drazali, Ömerli ve Hacıosman Mahallelerine ait İmar Komisyonu Raporunun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 07.02.2017 günlü toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 


     Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Yusuf BİÇER