Meclis Kararları

Toplantı Tarihi : 06.06.2017
Toplantı Dönemi : HAZİRAN
Birleşim Sayısı : 1
Oturum Sayısı : 1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza;MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR, RAŞİT ALPTEKİN

Karar Tarihi :06.06.2017

Karar Sayısı : 79
Çandar Çini ve İmalatı Sahibi Tamer ÇANDAR’ın, ilçemizi ve çinileri tanıtmak amacıyla Yunanistan’da çini tanıtımı için stant açmak üzere, masrafları tamamen kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla, görevlendirilmesine ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 80
Fransa’nın Albertville Şehrinde, 30 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 40. Askeri Müzikler Festivaline davet edilen, karar ekinde isimleri ve T.C numaraları belirtilen toplam 46 kişiden oluşan İznik Belediyesi Mehter ekibinin, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere 30 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında görevlendirilmesinin ve Hizmet Damgalı Pasaport alınmasının uygun olduğuna dair yapılan oylamada; mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 81
İznik Belediye Meclisi’nin 22.05.2017 tarih ve 77 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen ve Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 06.04.2017 tarih ve 2016/970 esas sayılı kararı Yürütmenin Durdurulmasına karar verilen Surdışı Kuzey ve Güney Kesim Revizyon Uygulama İmar planlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 günlü Haziran Ayı toplantısında CHP üyelerinin red oyuna karşılık, MHP ve AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 82
Temmuz 2017 ayı meclis toplantısının 4 Temmuz 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 83
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, hibe edilmek istenen söz konusu aracın,Belediyemizce hibe olarak kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. Maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununa göre uygun olduğuna, işaretle yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 84
İznik Belediye Meclisi’nin 06.12.2016 tarih ve 145 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki gelişme ve yerleşim alanı sınırlarının tek bir sınır olarak düzeltilmesinin değerlendirilmesi talep edilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 06.06.2017 günlü Haziran Ayı toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

     Başkan                       Katip                  Katip
Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez