Ruhsat İşlemleri


10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına” ilişkin yönetmeliğe göre ilçemiz dahilinde, Sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması işlemlerini,
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu gereğince,
Hafta Tatili izninden muaf olmayan işyerlerine
Pazar ve resmi tatil günleri çalışma izni,
Gıda sicil sertifikası verilmesi işlemlerini kapsar.
Gayri Sıhhi Müessese Müracaatı için istenen Şirket Müracaatı için
a- Ticaret Sicil Gazetesi
b- İmza Sirküleri
c- Ticaret Odası Kaydı
d- Vergi Levhası
e- Kira Kontratı
f- İşyerine ait Tapu
g- İskan Raporu
h- Ustalık Belgesi
ı- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu) Şahıs Müracaatı İçin
a- Esnaf Sicil Kaydı ve Oda Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı
b- Vergi Levhası
c- Kira Kontratı
d- İşyerine Ait Tapu
e- İskan Raporu
f- Ustalık Belgesi
g- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Müracaatı Şirket Müracaatı için;
a- Ticaret Sicil Gazetesi
b- İmza Sirküleri
c- Ticaret Odası Kaydı
d- Vergi Levhası
e- Kira Kontratı
f- İşyerine ait Tapu
g- İskan Raporu
h- Ustalık Belgesi
ı- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu) Şahıs Müracaatı İçin
a- Esnaf Sicil Kaydı ve Oda Kaydı veya Ticaret Odası Kaydı
b- Vergi Levhası
c- Kira Kontratı
d- İşyerine Ait Tapu
e- İskan Raporu
f- Kat Maliklerinden Muafakatname (Oy Çokluğu Gıda Sicil Başvurusu İçin İstenen Evraklar;
1- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
2- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
3- İmza sirküleri
4- Gayrisıhhi müessese ruhsatı fotokopisi
5- Kapasite raporu
6- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair alacağı belge ( meslek odası olmayanlardan istenmeyecek)

İş yerlerinin sınıflandırılması için komisyonca yapılacak kontroller neticesinde uygunluk formunun Encümene sunulmasıyla iş yerlerinin sınıflandırılması yapılmaktadır..
Şahıslara ve resmi daireler şehir için ve şehirler arası mutaf vasıta ücretlerinin verilmesi. Resmi dairelere İhale Kanunu gereğince piyasa araştırması yapılarak gerekli malzemelerin fiyatları hakkında rayiçlerin verilmesi.